Concursal

Reestructuracions . < / strong > Reestructuracions de grup. Refinançament i reestructuració de deute. Negociació amb bancs i entitats financeres. Adquisició d'actius i deute d'empreses en crisi. < / p >

Procediments concursals . < / strong > Assessorament en fase pre - concursal. Responsabilitat d'administradors . Preparació del conveni amb creditors. Assessorament a l'administració concursal . Expedients de regulació d'ocupació. Assessorament en fase de liquidació. Estructuració d'inversions en actius i passius concursals . < / p >

Protecció de crèdits. < / strong > Impugnació i reconeixement de crèdits. Defensa dels drets de creditors. Execució de garanties. < / p >

Noticias de esta área »